Permisos avanzados para archivos e carpetas

1 07 2008

Cun solo comando podemos modificar nautilus para que nos mostre os permisos avanzados de archivos e carpetas. O comando e o seguinte:

gconftool-2 --type bool --set /apps/nautilus/preferences/show_advanced_permissions True

Esto vainos permitir mais control e discrecion 😉 sobre o que temos no noso disco duro. Se por motivo algún desexas desactivalo tamen podes mediante o comando:

gconftool-2 --type bool --set /apps/nautilus/preferences/show_advanced_permissions False

Advertisements
As aplicacions de root igual que todas

1 07 2008

O aspecto que ten unha aplicacion cando é executada como root e moi simple e non gusta porque se mostra distinto o resto das aplicacións, para que non axa diferenzas so temos que crear un enlaze simbólico dos directorios .icons e .themes á carpeta /root. Para crear os enlazes abrimos terminal e poñemos (sustituir <usuario> por o voso nome de usuario):

sudo ln -s /home/<usuario>/.icons /root/

sudo ln -s /home/<usuario>/.themes /root/

O resultado é evidente:

ANTES:

Antes

DESPUÉS:

Despues

CacahueTUX… Otro de Linux

Tilda 0.9.6 no Hardy

27 06 2008

Tilda é un emulador de terminal ó estilo Quake. Este emulador fai aparecer desplegandose da parte superior da pantalla unha terminal ó pulsar F1. Mui cómoda e útil e cunha serie de incompatibilidades con Hardy e Compiz ata esta última versión que parece que as correxiu.

Ubuntu non a inclue nos repositorios asique para instalar esta aplicacion teremos que botar mau da nosa maña e destreza.

Descargamos tilda 0.9.6:

wget wget http://downloads.sourceforge.net/tilda/tilda-0.9.6.tar.gz

Instalamos as dependencias:

sudo apt-get install libglib2.0-dev libgtk2.0-dev libvte-dev libconfuse-dev flex libglade2-dev build-essential

Descomprimimos (debemos estar na carpeta onde descargamos o tar.gz do programa):

tar zxvf tilda-0.9.6.tar.gz

Ingresamos na carpeta descomprimida e compilamos:

./configure

make

sudo make install

Google Gadgets no Ubuntu

9 06 2008
Google Desktop Gadgets for Linux é unha aplicación de código abierto, que se pode descargar libremente. De momento non ten versións compiladas xa que Google deixou esta tarea para que sexan as distro’s as que se ocupen delo. Ubuntu xa o fixo.
Para instalar Google Desktop Gadgets for Linux en Ubuntu debemos abrir unha Terminal dende Aplicacions > Accesorios > Terminal, unha vez nela escribimos:
sudo gedit /etc/apt/sources.list
Ingresamos o contrasinal de administrador e abresenos o editor de texto con a lista de repositorios. Ó final da lista agregamos as seguintes liñas:

deb http://ppa.launchpad.net/googlegadgets/ubuntu hardy main

deb-src http://ppa.launchpad.net/googlegadgets/ubuntu hardy main

Agora gardamos e cerramos o editor de textos

Unha vez feito esto volvemos á Terminal e escribimos o seguinte:

sudo apt-get update

e logo pasamos a instalalo con:

sudo apt-get install google-gadgets

Unha vez instalada para poder executala facemos Alt+F2 e na ventá que se abre escribimos:

ggl-gtk

Para poder arrincar Google Gadgets cada vez que abrimos unha sesión vamos a Sistema > Preferenzas > Sesions e na pestaña Opciones de Inicio damoslle a Añadir e enchemos os campos da seguinte maneira:
Nombre: Google gadgets
Orden: sleep 10 ; ggl-gtk
Comentario: (O que se che ocurra)

Así e como debera quedarvos:

Fuente: Ubuntips & Ubuntronics

Alien, facendo deb’s

6 06 2008

Calquera usuario de linux nos temos atopado con paquetes comprimidos e sen compilar que nos marean para instalalos. Especialmente atopamonos con os paquetes .deb. Estos paquetes son moito máis sinxelos e rápidos de instalar ademais de non ter que preocuparnos por descomprimir, configurar, instalar…

Con os paquetes .deb en dous simples cliks temos instalado o programa, pero que facer cando nos atopamos cos paquetes .rpm, .tar.gz e .tar.bz2 e queremos convertilos a .deb?

A resposta está no programa Alien que podemos instalar mediante a liña seguinte:

sudo apt-get install alien

Xa instalado pasamos a convertir os paquetes antes mencionados a un paquete .deb de máis sinxela instalación.

Paquete .rpm

Supoñendo que o .rpm está no escritorio e se chama “entuxiasmado.rpm” facemos o seguinte:

cd Escritorio
sudo alien -d entuxiasmado.rpm

Paquete .tar.gz

Supoñendo que o paquete está no escritorio e se chama “entuxiasmado.tar.gz” facemos o seguinte:

cd Escritorio
sudo alien nombre_archivo.tar.gz

Con os paquetes .tar.gz existe outra maneira de crear o paquete .deb, mediante:

tar xfz entuxiasmado.tar.gz
cd entuxiasmado
./configure
make
sudo checkinstall

Paquete .tar.bz2

Neste caso o que temos que facer é descomprimir o paquete.tar.bz2 e volver comprimilo como .tar.gz. Unha vez no formato .tar.gz podemos executar o mesmo que no caso anterior.

Taller de Gimp

31 05 2008

Un Manual bastante completo sobre Gimp feito por Lucía Álvarez que podemos atopar na seguinte URL:

http://luciaalvarezplastica.googlepages.com/

Abir .docx con OpenOffice

16 05 2008

OpenOffice.OpenXML Translator é a solución o problema de atoparnos con o dichoso novo formato de Microsoft Office Word 2007, este novo formato é .docx e se usas ubuntu e OpenOffice ata o de agora non podias abrilo pero con OpenOffice.OpenXML Translator xa podes abrilo e modificalo sen problema.

Aviso!! OpenOffice.OpenXML Translator é solo para usuarios de Ubuntu, se usas windows visita este tutorial http://saforas.wordpress.com/2008/05/16/abrir-documentos-docx-desde-openoffice/ mais completo.