BarPanel

1 07 2008

BarPanel é unha aplicación que remplaza o panel de Gnome. Está escrita en Python e é altamente configurable gracias ao uso de plugins e skins.

barpanel03 BarPanel 0.4.0 - Alternativa al panel de Gnome

Podemos instalarlo en Ubuntu mediante o seguinte paquete deb:

BarPanel v0.4.0 DEB installer for Ubuntu/Debian

Para poder executalo tecleamos Alt+F2 e na ventá que se abre escribimos barpanel

Si queremos que se abra automáticamente ao iniciar unha sesión vamos a Sistema> Preferencias> Sesiones e na ventá que se abre na Pestaña Programas de Inicio facemos click no botón Añadir. Enchemos os campos desta maneira:

Nombre: BarPanel

Orden: barpanel

Comentario: O que se che ocurra.

WinFF

1 07 2008

WinFF é un ‘frontend’ de ffmpeg. Isto quere decir que por medio dun interfaz gráfico WinFF permitenos realizar todo tipo de conversions de archivos de video, sin ter que recordar as numerosas órdes de ffmpeg para facelo dende a consola.

Podemos enterarnos da lista de cambios neste enlace.

Para instalar WinFF 0.42 en Ubuntu solo temos que descargar este paquete deb…

WinFF 0.42 Debian / Ubuntu Package for I386

… e instalalo como facemos normalmente.

Permisos avanzados para archivos e carpetas

1 07 2008

Cun solo comando podemos modificar nautilus para que nos mostre os permisos avanzados de archivos e carpetas. O comando e o seguinte:

gconftool-2 --type bool --set /apps/nautilus/preferences/show_advanced_permissions True

Esto vainos permitir mais control e discrecion 😉 sobre o que temos no noso disco duro. Se por motivo algún desexas desactivalo tamen podes mediante o comando:

gconftool-2 --type bool --set /apps/nautilus/preferences/show_advanced_permissions False

As aplicacions de root igual que todas

1 07 2008

O aspecto que ten unha aplicacion cando é executada como root e moi simple e non gusta porque se mostra distinto o resto das aplicacións, para que non axa diferenzas so temos que crear un enlaze simbólico dos directorios .icons e .themes á carpeta /root. Para crear os enlazes abrimos terminal e poñemos (sustituir <usuario> por o voso nome de usuario):

sudo ln -s /home/<usuario>/.icons /root/

sudo ln -s /home/<usuario>/.themes /root/

O resultado é evidente:

ANTES:

Antes

DESPUÉS:

Despues

CacahueTUX… Otro de Linux

Paste as root

1 07 2008

Gracias a Javier Pérez temos un script para Nautilus que nos permite pegar como root calquer archivo que queiramos con solo facer ‘click’.

Este script aforranos moito tempo evitando que teñamos que utilizar sudo nautilus para levar a cabo esas operacións.

Instalación da acción de Nautilus “Paste as root”

Necesitaremos os paquetes xsel e nautilus-actions no sistema. Ambos están disponibles nos repositorios da mayoría das distribuciones. Os usuarios de Ubuntu poden instalalos executando:

sudo apt-get install xsel nautilus-actions

  1. Descarga o ficheiro PasteRoot.zip e descomprímeo no teu disco duro. Accede dende un terminal ao directorio que se creou (PasteRoot) e executa o comando:
  2. sudo cp PasteRoot.py /usr/bin

  3. Dende Sistema -> Preferencias -> Configuración de acciones de Nautilus hai que importar o archivo pasteroot.schemas pulsando o botón de Importar/Exportar. Así aparecerá “pegar como root” na lista de acions do xestor, tal e como se ve na imaxen. Seleccionándoa e dándolle a Editar podese cambiar o nome a mostrar no menú, o texto de axuda e o icono da acción.
  4. Acciones de Nautilus

  5. Por último, hai que reiniciar Nautilus executando o comando:

killall nautilus

Y xa se poden copiar archivos ou carpetas e ao facer click dereito en calquer directorio aparecerá a opción de Pegar como root.

Este tutorial foi sacado de Genbeta.

Tilda 0.9.6 no Hardy

27 06 2008

Tilda é un emulador de terminal ó estilo Quake. Este emulador fai aparecer desplegandose da parte superior da pantalla unha terminal ó pulsar F1. Mui cómoda e útil e cunha serie de incompatibilidades con Hardy e Compiz ata esta última versión que parece que as correxiu.

Ubuntu non a inclue nos repositorios asique para instalar esta aplicacion teremos que botar mau da nosa maña e destreza.

Descargamos tilda 0.9.6:

wget wget http://downloads.sourceforge.net/tilda/tilda-0.9.6.tar.gz

Instalamos as dependencias:

sudo apt-get install libglib2.0-dev libgtk2.0-dev libvte-dev libconfuse-dev flex libglade2-dev build-essential

Descomprimimos (debemos estar na carpeta onde descargamos o tar.gz do programa):

tar zxvf tilda-0.9.6.tar.gz

Ingresamos na carpeta descomprimida e compilamos:

./configure

make

sudo make install

Download Day de Firefox 3

14 06 2008

Pon una marca en tu calendario, anúdate un lazo en tu dedo o escribe un postit. El Download Day será el 17 de June de 2008.

Liferea

9 06 2008

Liferea é un agregador ou agregador de noticias. Esto significa que é un tipo de software para suscribirse a canales de noticias en formatos RSS, RDF e Atom. Fácil de usar e de instalar para GNOME.

Para instalar abrimos unha Terminal e…

sudo apt-get install liferea

Unha vez instalado o máis cómodo e indicarlle a Firefox que cando clikemos sobre un Suscribirse a este canal no lo  agregue directamente a Liferea. Imprescindible que Liferea teña aberto ó mesmo tempo que Firefox.

1º)En Firefox vamos a Editar > Preferenzas > Canales, e marcamos “Suscribirse ao canal usando

2º)Damos a “Elexir una aplicación“, desplazamonos ata o directorio /usr/bin e marcamos o archivo liferea-add-feed, aceptamos e listo.

Se o noso Firefox está actualizado a Firefox 3 beta 5 ou superior para agregar os feed’s a liferea temos que ir a Editar->Preferencias e na pestaña programas buscamos “canales”.Clikamos en Canales Web e damoslle a elexir outro onde indicaremos /usr/bin/liferea-add-feed.

Fuente: TuxAzteca

Google Gadgets no Ubuntu

9 06 2008
Google Desktop Gadgets for Linux é unha aplicación de código abierto, que se pode descargar libremente. De momento non ten versións compiladas xa que Google deixou esta tarea para que sexan as distro’s as que se ocupen delo. Ubuntu xa o fixo.
Para instalar Google Desktop Gadgets for Linux en Ubuntu debemos abrir unha Terminal dende Aplicacions > Accesorios > Terminal, unha vez nela escribimos:
sudo gedit /etc/apt/sources.list
Ingresamos o contrasinal de administrador e abresenos o editor de texto con a lista de repositorios. Ó final da lista agregamos as seguintes liñas:

deb http://ppa.launchpad.net/googlegadgets/ubuntu hardy main

deb-src http://ppa.launchpad.net/googlegadgets/ubuntu hardy main

Agora gardamos e cerramos o editor de textos

Unha vez feito esto volvemos á Terminal e escribimos o seguinte:

sudo apt-get update

e logo pasamos a instalalo con:

sudo apt-get install google-gadgets

Unha vez instalada para poder executala facemos Alt+F2 e na ventá que se abre escribimos:

ggl-gtk

Para poder arrincar Google Gadgets cada vez que abrimos unha sesión vamos a Sistema > Preferenzas > Sesions e na pestaña Opciones de Inicio damoslle a Añadir e enchemos os campos da seguinte maneira:
Nombre: Google gadgets
Orden: sleep 10 ; ggl-gtk
Comentario: (O que se che ocurra)

Así e como debera quedarvos:

Fuente: Ubuntips & Ubuntronics

Alien, facendo deb’s

6 06 2008

Calquera usuario de linux nos temos atopado con paquetes comprimidos e sen compilar que nos marean para instalalos. Especialmente atopamonos con os paquetes .deb. Estos paquetes son moito máis sinxelos e rápidos de instalar ademais de non ter que preocuparnos por descomprimir, configurar, instalar…

Con os paquetes .deb en dous simples cliks temos instalado o programa, pero que facer cando nos atopamos cos paquetes .rpm, .tar.gz e .tar.bz2 e queremos convertilos a .deb?

A resposta está no programa Alien que podemos instalar mediante a liña seguinte:

sudo apt-get install alien

Xa instalado pasamos a convertir os paquetes antes mencionados a un paquete .deb de máis sinxela instalación.

Paquete .rpm

Supoñendo que o .rpm está no escritorio e se chama “entuxiasmado.rpm” facemos o seguinte:

cd Escritorio
sudo alien -d entuxiasmado.rpm

Paquete .tar.gz

Supoñendo que o paquete está no escritorio e se chama “entuxiasmado.tar.gz” facemos o seguinte:

cd Escritorio
sudo alien nombre_archivo.tar.gz

Con os paquetes .tar.gz existe outra maneira de crear o paquete .deb, mediante:

tar xfz entuxiasmado.tar.gz
cd entuxiasmado
./configure
make
sudo checkinstall

Paquete .tar.bz2

Neste caso o que temos que facer é descomprimir o paquete.tar.bz2 e volver comprimilo como .tar.gz. Unha vez no formato .tar.gz podemos executar o mesmo que no caso anterior.