Sistema de ficheiros GNU/Linux

27 05 2008

En GNU/Linux é así:

 • O directorio raíz é / → De aquí saen todos os directorios do sistema. Dentro do directorio raíz atopamos varios subdiretorios importantes:
  • /dev → Todos os dispositivos físicos do sistema (O noso hardware).
  • /etc → Aquí recollense todos os ficheiros de configuracion do sistema.
  • /sbin → Aquí temos os programas que só pode executar o superusuario. Os programas deste directorio e mais do seguinte poden ser executados directamente poñendo o seu nome na consola.
  • /bin → Aquí temos os programas que poden lanzar todos os usuarios do sistema.
  • /lib → Conten as bibliotecas precisas para que se executen os programas que temos en /bin e /sbin.
  • /proc → Aquí tan os ficheiros que reciben ou envian informacion ó kernel (mellor non modificar nada nesta carpeta).
  • /usr → Este directorio conten os programas de uso xeral para todos os usuarios.
   • /usr/X11R6 → Aquí temos os programas do noso X-Window. X-Window é o sistema de ventanas.
   • /usr/bin → Aquí temos programas de uso xeral.
   • /usr/doc → Aquí temos certa documentacion do sistema.
   • /usr/etc → Aquí temos ficheiros de configuracion de uso global.
   • /usr/include → Aquí temos as cabezeiras de C e C++. Son ficheiros con extension .h. Os programadores comprenden o seu significado./usr/lib → Aquí temos as bibliotecas dos nosos programas.
   • /usr/man → Neste directorio encontramos manuais.
   • /usr/sbin → Este directorio contén os programas de administración do sistema.
   • /usr/src → Aquí é onde se almacenan os códigos fonte dos nosos programas.
  • /var → Este directorio contén información temporal dos programas. Non confundilo co tmp de windows, non debemos borrar nin modificar o contido deste directorio.
  • /boot → Aquí temos os ficheiros de configuración do arranque do sistema (como por exemplo GRUB).
  • /media → Aquí encontramos todas as unidades físicas que temos montadas. Discos duros, unidades de dvd, pendrive, …
  • /opt → Podemos usala para instalar aplicaciones que non veñen nos repositorios ou aquelas que nós compilamos.
  • /home → É un directorio onde temos os directorios persoais de todos os membros do sistema.
   • ~ → É o noso directorio persoal. Algo similar a “Mis Documentos”. Aquí é onde gardaremos os nosos documentos, musica, películas, fotos … Tamén podemos referirnos a este directorio como /home/[o noso nome]
    • ~/Desktop → Aquí temos o noso escritorio.
Advertisements