O comando cal

14 05 2008

O comando cal mostranos desde consola o mes actual con o día que sexa resaltado. Enton abrimos consola e poñemos cal e apareceranos algo como esto:

Pero non só fai iso, podemos especificarlle as seguintes opcions:

  • -1: mostranos o mes actual, é a opción que toma por defecto.
  • -3: mostranos o mes anterior, o mes actual e o mes próximo.
  • -s: mostra o domingo como primeiro día da semana.
  • -m: mostra o luns como primeiro día da semana.
  • -y: mostranos o ano no que estamos.

Nos executamos cal -3:

Se executamos cal -y mostranos o ano:

O comando cal entende un só parametro como ano a buscar (desde 1 ata 9999), e entende dous parámetros como mes e ano. Exemplo: cal 5 2008 mostraranos mayo de 2008, e cal 1999 mostraranos o ano 1999.