Taller de Gimp

31 05 2008

Un Manual bastante completo sobre Gimp feito por Lucía Álvarez que podemos atopar na seguinte URL:

http://luciaalvarezplastica.googlepages.com/

Advertisements
31 05 2008

O sabio non dice o que sabe, e o necio non sabe o que dice.

Proverbio chino

O Tux galego

30 05 2008

Oxe ocurriuseme modificar o Tux para adaptalo a Galicia e aquí ta o resultado

O Tux galego

Manual pa tontos e non tan tontos

30 05 2008

Dende http://www.usaelputogoogle.com atopo un manual pa tontos e pa non tan tontos basado no uso de Google. O manual dividese en dúas partes, a primeira (pa tontos) onde fala sobre as busquedas básicas e a segunda parte (pa non tan tontos) onde nos enseña a facer unhas búsquedas máis profesionais.

O Manual atopase neste link: http://www.usaelputogoogle.com/manual

DOWNLOAD DAY 2008 da mau de Firefox 3

30 05 2008

Dende EnTuxIasmado colaboro para que o “Download Day 2008” entre no Libro de Récords Guinness para establecer o récord do software con máis descargas durante 24 horas.

Download Day 2008

A túa participación é importante e so consiste en descargar Firefox 3 o día que se indique para entrar no Libro de Récords Guinness. Para unirte clika na imaxe e lebarate a páxina oficial onde clikando en “Únete ahora” e poñendo o páis ó que pertences e mais o teu e-mail te avisaran do día elexido para entrar no libro.

Instalando VirtualBox-OSE

30 05 2008

VirtualBox é unha aplicación instalada nun sistema operativo anfitrión. Dentro desta aplicación, os

sistemas operativos adicionais podense cargar e executar, cada un co seu propio entorno virtual.

Existe unha versión gratuita para uso persoal e unha versión GNU (GPL).

Instalar VirtualBox en Ubuntu 8.04 “Hardy Heron” é moi sinxelo xa que esta aplicacion ven empaquetada nos repositorios oficiais e simplemente temos que activar os repositorios universe e multiverse (que xe deberamos telos activados fai tempo).


Para instalar en Ubuntu temos que abrir unha consola ou terminal e escribir:

sudo apt-get install virtualbox-ose virtualbox-ose-modules-generic

Se estamos usando outro kernel que non sexa o “generic”, instalamos a versión adecuada. Podemola ver facendo:

uname -r

Por exemplo se o facer uname -r nos sae:

2.6.24-16-386

Entón executamos

sudo apt-get install virtualbox-ose virtualbox-ose-modules-2.6.24-16-386

Sistema de ficheiros GNU/Linux

27 05 2008

En GNU/Linux é así:

 • O directorio raíz é / → De aquí saen todos os directorios do sistema. Dentro do directorio raíz atopamos varios subdiretorios importantes:
  • /dev → Todos os dispositivos físicos do sistema (O noso hardware).
  • /etc → Aquí recollense todos os ficheiros de configuracion do sistema.
  • /sbin → Aquí temos os programas que só pode executar o superusuario. Os programas deste directorio e mais do seguinte poden ser executados directamente poñendo o seu nome na consola.
  • /bin → Aquí temos os programas que poden lanzar todos os usuarios do sistema.
  • /lib → Conten as bibliotecas precisas para que se executen os programas que temos en /bin e /sbin.
  • /proc → Aquí tan os ficheiros que reciben ou envian informacion ó kernel (mellor non modificar nada nesta carpeta).
  • /usr → Este directorio conten os programas de uso xeral para todos os usuarios.
   • /usr/X11R6 → Aquí temos os programas do noso X-Window. X-Window é o sistema de ventanas.
   • /usr/bin → Aquí temos programas de uso xeral.
   • /usr/doc → Aquí temos certa documentacion do sistema.
   • /usr/etc → Aquí temos ficheiros de configuracion de uso global.
   • /usr/include → Aquí temos as cabezeiras de C e C++. Son ficheiros con extension .h. Os programadores comprenden o seu significado./usr/lib → Aquí temos as bibliotecas dos nosos programas.
   • /usr/man → Neste directorio encontramos manuais.
   • /usr/sbin → Este directorio contén os programas de administración do sistema.
   • /usr/src → Aquí é onde se almacenan os códigos fonte dos nosos programas.
  • /var → Este directorio contén información temporal dos programas. Non confundilo co tmp de windows, non debemos borrar nin modificar o contido deste directorio.
  • /boot → Aquí temos os ficheiros de configuración do arranque do sistema (como por exemplo GRUB).
  • /media → Aquí encontramos todas as unidades físicas que temos montadas. Discos duros, unidades de dvd, pendrive, …
  • /opt → Podemos usala para instalar aplicaciones que non veñen nos repositorios ou aquelas que nós compilamos.
  • /home → É un directorio onde temos os directorios persoais de todos os membros do sistema.
   • ~ → É o noso directorio persoal. Algo similar a “Mis Documentos”. Aquí é onde gardaremos os nosos documentos, musica, películas, fotos … Tamén podemos referirnos a este directorio como /home/[o noso nome]
    • ~/Desktop → Aquí temos o noso escritorio.